Wiadomości

Wydarzenie „Bezpieczna szkoła – bezpieczny powrót z wakacji” to spotkanie całych rodzin, inspiracja do powrotu do wspólnego spędzania czasu przez rodziny. Wydarzenie ma pobudzić zainteresowanie sportem, zdrową rywalizacją, a także polską historią pokazaną w sposób żywy i interesujący. Pokazy historyczne, turnieje piłkarskie, a także imprezy towarzyszące, mają posłużyć do inspiracji i motywacji mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem Ojców, do większej aktywności i odpowiedzialnego włączenia się w życie swoich rodzin, społeczności lokalnych i całego kraju. Podczas festynu zaprezentują się między innymi Policjanci, Strażacy i Kolejarze. Podczas pikniku będzie prowadzona zbiórka pieniędzy w ramach akcji „Razem dla Martynki”, dzięki której wesprzemy jej leczenie i rehabilitację. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem opublikowanym na dołączonym plakacie informacyjnym.
Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza Błaszczaka.
Głównym Sponsorem wydarzania jest firma Gaz-System S.A..

 


Zapraszamy Państwa na Marsz Ochotników 1920 – Niedziela 13 sierpnia o godzinie 8.00
Skrzyżowanie alei Solidarności i ulicy Jagielońskiej

08:00 – otwarcie punktu werbunkowego przy liceum im. Władysława IV
Wpisywanie uczestników
Wydawanie pamiątkowych identyfikatorów/legitymacji
09:00 błogosławieństwo ks. Biskupa
09:10 przegląd mundurowy i musztra
09:20 przemarsz ochotników pod pomnik ks. Skorupki
09:30 -11:40 przemarsz ochotników do Ząbek
11:45 Msza w kościele pw. Świętej Trójcy w Ząbkach
13:00 przemarsz na cmentarz, złożenie wieńca na grobie poległych w 1920 r
14:00 piknik miejski przy Gimnazjum nr1 w Ząbkach – DO POTWIERDZENIA
Możliwość powrotu do Warszawy autobusem MZA

Pro Patria Pro Familiārum