Wsparcie

Działalność Fundacji jest finansowana ze środków własnych Fundatorów oraz z darowizn Darczyńców.

Zapraszamy do wsparcia działalności Fundacji, w sposób szczególnych zapraszamy do włączenia się w przygotowania i sfinansowanie wydarzenia „Polska – Skrzydła Chwały”.

Zapraszamy do współpracy:

  • Grafików,
  • Dziennikarzy,
  • Blogerów,
  • Specjalistów ds. promocji i reklamy,
  • Specjalistów PR,
  • Twórców filmowych składanek internetowych,
  • Transportowców,
  • Logistyków.
  • Dźwiękowców.

 

Wsparcie finansowe:

Każda, choćby najmniejsza wpłata, zostanie przeznaczona na ukazanie piękną polskiej historii, polskich zwycięstw, polskiego wkładu w rozwój świata oraz polskich sukcesów dzisiaj.

Nr Konta:
BZ WBK nr konta 70 1090 1841 0000 0001 3262 6036

Pro Patria Pro Familiārum