Kontakt

 

„Skrzydła Chwały” – Fundacja

prezes:
Artur Wolski

z-ca prezesa:
Tomasz Rejf

Numer KRS: 0000602249

adres:
03-284 Warszawa
ul. Nad Potokiem 6

www:
skrzydlachwaly.org

Nr Konta:
BZ WBK nr konta 70 1090 1841 0000 0001 3262 6036

 

Pro Patria Pro Familiārum