Huzarzy w Kuligowie – 20 sierpnia 2016 roku

Huzarzy w Kuligowie – Policjanci w obronie ojczyzny w sierpniu 1920 roku.
Byliśmy współorganizatorami tego wspaniałego widowiska.

Pro Patria Pro Familiārum