Hołd Carów Szujskich – 29 października 2016

Pro Patria Pro Familiārum