Projekty Towarzyszące

Nazwa projektu Opis
Czytanie to Męska Rzecz

Seria spotkań w szkołach, parafiach, domach kultury, bibliotekach, podczas których ojcowie i synowie wspólnie, na forum grupy czytelników będą czytać książki. Preferowana literatura, to beletrystyka nawiązująca do polskiej historii, książki przygodowe i inne wartościowe pozycje. Preferowani autorzy to klasycy polskiej literatury jak Henryk Sienkiewicz, Alfred Szklarski, autorzy zagraniczni jak C.S. Lewis i J.R.R. Tolkien, ale także autorzy aktualnych bestsellerów jak Robert Kościuszko czy John Flanagan.
Projekt filmowy

Projekt zakłada kameralne pokazy filmów fabularnych i dokumentalnych w niewielkich salach kinowych, np. w domach kultury, ale także w salach parafialnych i szkołach dysponujących odpowiednim sprzętem do prezentacji filmów i nagłośnieniem. Projekt zakłada również pokazy filmów na zewnątrz, wykorzystując dogodne „naturalne” miejsca w przestrzeni miejskiej, np. ściany bloków. Preferowany  repertuar, to filmy o tematyce historycznej, filmy rodzinne, komedie rodzinne, filmy traktujące o ojcostwie, a także o roli męża i ojca w rodzinie.

 

Uczniowski Klub Rycerski

 

Pierwszy Uczniowski Klub Rycerski został powołany do życia w szkole „Żagle” Stowarzyszenia Edukacji i Wspierania Rodziny „Sternik”. Od kilku miesięcy funkcjonuje UKR w SP nr 52 na warszawskim Bródnie. Raz w tygodniu podczas zajęć Klubu, chłopcy, pod bacznym okiem ojców i opiekunów, wykonują różne prace manualne związane z własnoręcznym wykonaniem sakiewek, elementów zbroi i uzbrojenia rycerskiego, herbów rodowych, itp. ćwiczą fechtunek, ale także samodzielnie przygotowują posiłki i słuchają opowieści o historii wojskowości, historii Polski  i etosu rycerskiego. Uczą się cnót rycerskich i ich stosowania w dzisiejszym świecie.
Kręgi i Kluby Ojców

 

Kręgi i Kluby Ojców najczęściej powstają po warsztatach Tato.Net. Przykładem takiej nieformalnej grupy jest Krąg Ojców na Bródnie, który funkcjonuje 6 lat. Podczas comiesięcznych spotkań, ojcowie dzielą się swoimi doświadczeniami i problemami związanymi z wychowaniem i budowaniem relacji z dziećmi. Trenują efektywne nawyki ojcowskie oraz pogłębiają wiedzę zdobytą podczas Warsztatów Tato.Net. Podczas spotkań jest również przestrzeń na wymianę poglądów i dyskusję na temat bieżących spraw i wydarzeń w Polsce i na świecie.
Tato.Net – warsztaty dla ojców

Organizacja warsztatów dla ojców według metodyki i przy prowadzeniu przez trenerów Tato.Net. Warsztaty będą odbywały się przy parafiach, szkołach i innych miejscach, w zależności od swojego charakteru. W zajęciach biorą udział wyłącznie ojcowie, a w rozszerzonej wersji, tylko pierwszego dnia, również żony. Organizowane są między innymi warsztaty, pt. „7 sekretów efektywnego ojcostwa”, „Bliżej”, „Tato & córka”, „Ojciec NieZŁOMny”. Więcej szczegółów na temat warsztatów znajduje się na stronie www.tato.net.

Pro Patria Pro Familiārum