O Fundacji

Fundacja Skrzydła Chwały – powstała 23 kwietnia 2014 roku. Fundamentem
powstania Fundacji, była działalność założycieli Fundacji wśród ojców i oraz chęć zwrócenia uwagi na kluczową rolę ojców w rodzinach. Pomysłodawcom i założycielom Fundacji przyświeca idea aktywizacji ojców poprzez odwołanie się do ich odpowiedzialności i odwagi, a także odniesieniu się do chwalebnych wzorców z historii Polski, w szczególności do ostatnich rycerzy Europy – jakimi byli polscy Husarze.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację imprez dla rodzin na kanwie wydarzeń historycznych, wzbogacone o elementy rekonstrukcyjne i edukacyjne, oraz atrakcje dla uczestników w każdym wieku. Wydarzenia realizowane są zaangażowaniem różnych środowisk lokalnych, co ma na celu pobudzanie ich do aktywności i inicjowania współpracy w innych działaniach na tym terenie.

Fundacja wspiera również różnego rodzaju inicjatywy realizowane lokalnie jak Szlachetna Paczka czy Orszak Trzech Króli.

Wydarzenia zrealizowane w roku 2017:

Polska – Skrzydła Chwały. Razem chronimy Rodzinę (Warszawa, Forty Bema)

foto Magdalena Żbikowska

więcej …

 Marsz Ochotników roku 1920 (Ząbki) 

Weller 2. Kołaków ’44 (współorganizator)

więcej …

Bezpieczna Szkoła – festyn połączony z turniejem piłki nożnej (Serock) – (współorganizator)

więcej …

Huzarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie Ojczyzny w sierpniu 1920 r. (współorganizator)

zdjęcia Jakub Wysocki, jakubwysocki.com

więcej …

W szwedzkim ogniu – historyczny Piknik Rodzinny w Grodzisku Mazowieckim (współorganizator)

więcej …

Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego (Marki) (współorganizator)

Bieg Rotmistrza Pamięci Witolda Pileckiego

więcej …

Pro Patria Pro Familiārum