Nasza Misja Nasza Wizja, Nasze Cele

Misja

Naszą misją jest wsparcie dla rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem Ojców. W oparciu o polską kulturę i historię, w nawiązaniu do chwalebnych tradycji polskiego rycerstwa, inspirujemy Ojców by kształtowali swą odwagę i aktywność jako przejaw pozytywnego patriotyzmu. Motywujemy Ojców by oddali siebie w służbę swoim rodzinom i zapewnili im Radość, Szczęście oraz zrównoważony rozwój wszystkich członków rodziny.

Wizja

Organizowanie i prowadzenie cyklicznych wydarzeń dla rodzin, wzbogaconych projektami edukacyjnymi oraz promocją, wsparciem, inspiracją i motywacją dla Ojców, małżeństw i rodzin realizowanych na fundamencie polskiej historii, kultury i wartości. Integracja i wzmocnienie działań organizacji wspierających rodzinę.

Cele

  1. Zaangażowanie mężczyzn, w szczególności Ojców, do aktywnego udziału w życiu swoich rodzin, społeczności lokalnych oraz Polski.
  2. Inspiracja mężczyzn do podejmowania działań mających na celu zwiększenia przedsiębiorczości ich samych oraz środowisk, w których działają, zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej.
  3. Promocja postaw patriotycznych i wiedzy o chwalebnych kartach historii Polski.

Pro Patria Pro Familiārum