Fundacja

Fundacja powstała 23 kwietnia 2014 roku. Fundamentem i przyczyną powstania Fundacji, była działalność założycieli Fundacji wśród ojców i zwrócenie uwagi na kluczową rolę ojców w rodzinach. Jednocześnie pomysłodawcom i założycielom Fundacji przyświeca idea aktywizacji ojców poprzez odwołanie się do ich odpowiedzialności i odwagi, także w odniesieniu do chwalebnego wzorca z historii Polski, jakim byli ostatni rycerze Europy – polscy Husarze.

Więcej o Fundacji 

zdjęcia Jakub Wysocki, jakubwysocki.com

 

Pro Patria Pro Familiārum