Huzarzy w Kuligowie 1920-2018

„Huzarzy w Kuligowie
Policjancie w obronie ojczyzny”
Zapraszamy w sobotę 18 sierpnia